تولد نیما جان

جهت ورود کلیک فرمایید


 

میلادت ای عزیز تر از جـان خجسته باد
در مقـدمت غــزل به ترنم، نشسته باد
.. ، تولد تو مــــبارک بروی تو
دروازه های غم به چنین روز بسته باد
خواهم ز حق برای تو توفیـــــق زندگی
شیـــــرازه ی شکست برویت گسسته باد
عمرت هـــــزار سال چو آدم دراز باد
آییـنه ی فــرا رسِ مرگ ات شکسته باد

 


مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما
محل تبلیغات شما
عکس آقای خامنه ای